web-hugo.git
2022-09-25 Joann Mõndreskufixes master
2022-09-22 Joann MõndreskuClarify my stance on code sharing.
2022-09-22 Joann MõndreskuAdd based.cooking to hall of based. One of my inspirations.
2022-09-22 Joann Mõndreskufixes
2022-09-22 Joann MõndreskuSupply chain attacks.
2022-09-21 Joann Mõndreskualso the other link fix
2022-09-21 Joann Mõndreskufix url
2022-09-21 Joann MõndreskuFinish the move to hugo post.
2022-09-21 Joann Mõndreskuv0.1